Petralana: Svetilnik / Petralana – Il faro / Petralana: The Lighthouse

Stiska in jeza, ki besnita po človekovi notranjosti in zavzameta New York, njegovo mesto. Film je del gledališke predstave z naslovom Fernet.

Predvajanja

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov