Dušica / Duszyczka / The Little Soul

Človeška duša zapusti mrtvo telo in se poda na pot v posmrtni svet.

Predvajanja

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov