Drugi projekti

ANIMIRANI FILM: OD GRADNJE OBČINSTVA DO KREPITVE POVEZOVANJ IN PROMOCIJE ANIMIRANE FILMSKE KRAJINE

 

Projekt temelji na projektnem partnerstvu petih nevladnih organizacij, ki že vrsto let aktivno delujejo na področju animiranega filma. Za namen nadgradnje delovanja se je projektu pridružilo šestnajst pridruženih partnerjev, ki segajo od javnih zavodov, ustanov, institucij do zasebnih zavodov, društev, združenj in mednarodnih organizacij.

 

Cilji projekta:

 

- krepitev profesionalizacije organizacij ter kompetenc zaposlenih za uspešno nadaljevanje in nadgradnjo delovanja sektorja v prihodnje;

 

- razvoj in izvajanje kakovostnih in perspektivnih aktivnosti s področja animiranega filma, ki bodo omogočile krepitev domačih in mednarodnih povezovanj ter spodbujale nadaljnja sodelovanja;

 

- vzpostavljanje trajnostnega dialoga med nevladnim sektorjem in javnimi politikami, prepoznavanje izzivov in aktivno sooblikovanje razvoja v prihodnje;

 

- razpršena navzočnost in promocija področja animiranega filma doma in v tujini z namenom gradnje občinstva, razvojem novega občinstva in spodbujanjem sofinanciranja področja tako iz javnih kot zasebnih virov;

 

- vzpostavljanje kvalitetnih pogojev za profesionalizacijo dela vseh sektorjev animiranega filma tako za ustvarjalce danes, kot za tiste, ki prihajajo.

 

Poglobljeno poznavanje izzivov in problematike področja je ključno zaznamovalo cilje projekta kot tudi projektne aktivnosti, ki enakomerno zastopajo vse segmente, pomembne za razvoj in nadgradnjo področja animiranega filma: od filmske in AV produkcije, kulturne vzgoje, filmskih festivalov, distribucije, promocije, organizirane filmske stroke, analiz in evalvacij področja do vzpostavitve trajnostnega dialoga z javnimi politikami in sofinancerji.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

 

Višina dodeljenih sredstev: 120.000,00 EUR

 

Projektni partnerji:

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov