Hegemonija praznine / Hégémonie du vide / A Blank Control

Izlet v svet pod nadzorom ptičjeglavih ljudi, ki so povsem brez čustev.

Predvajanja

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti storitev vaše podatke upravljamo z največjo skrbnostjo in upoštevamo najvišje standarde, ki jih določajo evropske uredbe ter slovenska zakonodaja. Pravilnik o varstvu podatkov

Pravilnik o varstvu podatkov